Meer Oor My

 Meer Oor My

 

Ek is Hennie Terblanche, ‘n baie vindingryke en praktiese persoon wat die fenomenale vermoë besit om ingewikkelde situasies en beginsels op ‘n praktiese wyse te hanteer en op ‘n verstaanbare manier aan mense oor te dra. Ek het meer as 30 jaar se ondervinding ten opsigte van berading en persoonlike ontwikkeling, beide in groepsverband en individuele sessies.

My naskoolse opleiding strek van landbou tot teologie aan die Universiteit van Stellenbosch. Ek was ook vir 14 jaar voltyds in die bediening en in beheer van ‘n gemeente in Stellenbosch. Verder was ek vir ‘n paar jaar by ‘n organisasie betrokke wat selfontwikkelingskampe vir mans en vrouens regoor Suid-Afrika en in Namibië aangebied het. Die tyd wat ek in hierdie twee velde spandeer het, het my intensiewe blootstelling aan duisende mense gegee wie ek in hul persoonlike ontwikkeling kon help en bystaan deur middel van berading, lewensafrigting, raadpleging en advies.

Met die besef dat ek mense nóg meer kon help, het ek ‘n hele aantal dinamiese kursusse voltooi om myself beter toe te rus. Die kursusse het oor die werking van die mens se brein en programmering gehandel, asook hoe om dieper emosionele programme wat ons as mens se potensiaal kan lamlê, op te los.

Ek glo dat ek met reg kan sê dat ek oor die jare heen, deur middel van my praktiese werk met duisende mense en ook weens my eie lewensuitdagings, ‘n oormaat ondervinding opgedoen het om beide groepe en individue op hul lewensreise te kan help en ondersteun ten einde hul volle potensiaal te ontsluit.

Niemand is perfek nie, maar ons het die geleentheid om daagliks die volmaaktheid wat reeds in ons is, verder te ontdek. Dit is my PASSIE om mense hiermee te help. ‘n Verhaal wat my altyd bybly, is die volgende:

‘n Groep mense het op ‘n beeldhouer afgekom wat voor ‘n groot rots staan en hulle vra hom toe wat hy gaan skep. Sy antwoord was dat hy ‘n pragtige perd uit die rots gaan vorm. Natuurlik wou die groep weet presies hoe hy dit gaan doen, want die rots was net een groot massa klip. Kan jy raai wat sy antwoord was? Die beeldhouer het gesê: “Wel, ek gaan eenvoudig alles wat nie soos ‘n perd lyk nie, wegkap!”

Dit is presies wat elke mens besig is om te doen terwyl hulle hul ware self en potensiaal begin ontdek. Elkeen is baie spesiaal en uniek, maar ongelukkig het ‘n klomp leuens in ons verdraaide samelewing ons meestal anders geprogrammeer. Hoe meer inligting ons kan kry oor die lewensbeginsels en die toepassing daarvan, hoe meer gaan ons die ware self (en ons potensiaal) ontsluit en die lewe ten volle geniet.